droga powrotu do Przedwiecznego...
piątek, 25 kwietnia 2014
IM NIN'ALU - OFRA HAZA
Kiedy drzwi możnych się zamkną
Bramy Niebios pozostaną otwarte
Bóg Żywy ponad Cherubinami
Podniesie wszystkich swoim Duchem
Bóg Żywy

Ponieważ są blisko jego Tronu
Będą chwalić Jego Imię
Święte stworzenia będą biegać
Doskonałe od Dnia Stworzenia
Koła i obręcze grzmiąc
Chwalić będą i błogosławić Jego imię
Ubrane w blask Jego chwały
Bóg Żywy

Potęgą swoich sześciu skrzydeł
Latają wokół i wirują
Odpowiedzą anielskimi śpiewami
A wszystkie pokryte są znakami
Kiedy drzwi szczodrych się zamkną
Bramy Niebios pozostaną otwarte
Bóg Żywy

Rabbi Shalom ben Yosef Shabazi ( 1619 - ok. 1720 )


piątek, 25 stycznia 2013
RADOŚĆ I ŁZY...
piątek, 27 lipca 2012
Shabbat Shalom Lecha Dodi


Przyjdź mój umiłowany na spotkanie oblubienicy
powitajmy oblicze Szabatu...

czwartek, 19 lipca 2012
Ecstatic Shema Yisrael Chant
sobota, 21 kwietnia 2012
MBD - SHMA ISRAEL
piątek, 10 grudnia 2010
ANA B(e)KOACH
YEDID NEFESH
wtorek, 27 lipca 2010
SHLOMO CARLEBACH - Shomer Yisrael
poniedziałek, 19 kwietnia 2010
PIEŚŃ MOJEJ DUSZY...